Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Επιτροπές "ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP": Η πίεση φέρνει αποτελέσματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης παμψηφεί
υιοθέτησε τα αιτήματα των επιτροπών

Οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP (www.akribeia-stop.gr) πραγματοποίησαν σήμερα 29/4/2009 παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητούσαν την υιοθέτηση ψηφίσματος που θα διατύπωνε τα παρακάτω αιτήματα:

«1.Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης να προσαρμόσουν, εδώ και τώρα, με αναδρομική ισχύ τα τιμολόγια φυσικού αερίου σε τιμές οι οποίες να είναι 20% τουλάχιστον φθηνότερες από την τιμή πώλησης του πετρελαίου, κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατανάλωσης. 2.Να αναλάβει ο Δήμος τη πολιτική ευθύνη να μην πληρωθούν οι λογαριασμοί των σχολικών συγκροτημάτων με τις ισχύουσες από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης τιμές έως ότου αυτές προσαρμοστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 3.Να ενημερώσει και να καλέσει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του για τα χαμένα κονδύλια που προκύπτουν από τις αυξημένες τιμές που επιβαρύνουν την λειτουργία των σχολείων. 4.Η νομική υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει την δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, διότι με τις ως άνω ενέργειες παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, και του Νόμου 3428/2005 περί απελευθέρωσης του αερίου στην Ελληνική επικράτεια, δεδομένο ότι ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το εν λόγω ζήτημα. 5.Ο Δήμος να ζητήσει να ακυρωθούν οι συμβάσεις της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης με την ΔΕΠΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση και η διανομή του φυσικού αερίου να γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών, καθώς και την ουσιαστική και άμεση παρέμβαση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την ίση μεταχείριση όλων των χρηστών, όπως ο νόμος ορίζει.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο παμψηφεί αναγνώρισε την κατάφορη αδικία που συντελείται εις βάρος των πολιτών της Θεσσαλονίκης και την επιβάρυνση που προκύπτει τόσο στην οικιακή κατανάλωση όσο και στις καταναλώσεις δημοσίων κτιρίων (κυρίως σχολείων). Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών καταστρατηγείται καθόσον η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης τιμολογεί με αδιαφανείς κανόνες οι οποίοι οδηγούν σε τιμές του φυσικού αερίου πολύ υψηλότερες από αυτές για τις οποίες είχε δεσμευτεί η ΔΕΠΑ . Κατόπιν των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ζητά να υπάρξει παράταση στην πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου και να αποκατασταθεί η αδικία με την αναδρομική ισχύ τιμολογίων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ δηλαδή με τιμές φυσικού αερίου 20% κάτω από την τιμή του πετρελαίου.

Συνεχίζουμε πετυχαίνοντας χειροπιαστά αποτελέσματα μέχρι την τελική δικαίωσή μας! Το επόμενο διάστημα θα απευθυνθούμε σε όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θα ζητήσουμε να πάρουν θέση και, αναμένοντας τις θετικές γνωμοδότησεις από το συνήγορο του πολίτη και το συνήγορο του καταναλωτή, ζητάμε από τον κ. εισαγγελέα πλημ/κών να ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια να παρέμβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: