Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2007

Έργα Κ. Μαρξ και Φ. Ένγελς

Κοινά έργα των Μαρξ και Φ. Ένγκελς που βρέθηκαν στο Δίκτυο.

* Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος

* Μανιφέστο του Κομμουνιτικού Κόμματος: Είναι σε pdf και διαβάζεται με σχετική δυσκολία. Αξίζει όμως μια ματιά καθώς είναι έκδοση του 1963 με εισαγωγή και μετάφραση του Γιάννη Κορδάτου.

λληλογραφία Κ. Μαρξ - Ένγκελς: τμήμα της Αλληλογραφίας τους το 1853.

* Σχέδιο τροποποιήσεων άρθρων του Γενικού Καταστατικού και του Οργανωτικού Κανονισμού της Διεθνούς: Το επεξεργάστηκαν οι Μαρξ- Ενγκελς και ψηφίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο το καλοκαίρι του 1872.

Δεν υπάρχουν σχόλια: