Κυριακή, 4 Μαρτίου 2007

Κάποιοι "διαφορετικοί" παπάδες

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
Η κίνησή μας, πιστή στην παράδοση των αγώνων στο πλευρό του φτωχού και του αδύνατου, στέκεται, για άλλη μια φορά, αλληλέγγυα στον αγώνα της σπουδάζουσας νεολαίας για αναβαθμισμένη και δωρεάν παιδεία.
Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοια πρέπει να είναι δωρεάν, ώστε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σ' αυτήν όλοι, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
Καταδικάζουμε ως αντικοινωνική την προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων, την πλήρη μετατροπή των δημόσιων Πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις και την υποβάθμιση σπουδών και πτυχίων, που κάνουν ακόμα πιο δυσοίωνο το μέλλον της επιστήμης και των νέων εργαζομένων.
Καταδικάζουμε ως αντικοινωνικό το ότι όποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα δεν μπορεί να μάθει ξένες γλώσσες, το ότι η εκπαίδευση λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι γονείς αναγκάζονται να ξοδεύουν μεγάλα ποσά στα φροντιστήρια, το ότι ένα φτωχό παιδί δεν έχει τις ίδιες μορφωτικές δυνατότητες με ένα παιδί εύπορης οικογένειας.
Παράλληλα η παιδεία, που πρέπει να καλλιεργεί την ελεύθερη κριτική σκέψη, τη συναλληλία και τις πανανθρώπινες ηθικές και πνευματικές αξίες, καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, τον ατομισμό και γενικά συντηρεί και προάγει την κυρίαρχη ιδεολογία διάκρισης των ανθρώπων σε αφέντες και δούλους.
Η παιδεία νοσεί και ο αγώνας της σπουδάζουσας νεολαίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα όμως και αν ο αγώνας αυτός ευοδωθεί, η θεραπεία δεν μπορεί να επέλθει όσο θα υπάρχει η ταξική κοινωνία της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και των κοινωνικών ανισοτήτων.
Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να είναι συνολικός, πρέπει να είναι συγχρόνως και αγώνας για κοινοκτημοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και άμεση δημοκρατία.

Η συμμετοχή στον αγώνα αυτόν είναι καθήκον όλων μας.

3-3-2007
ΠΑΓΚΛΗΡΙΚΗ – ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: