Δευτέρα, 16 Απριλίου 2007

Σας θυμίζει κάτι;

Η νεολαία στους δρόμους


1962: «Από της πρωίας της σήμερον σχεδόν ολόκληρος ο σπουδαστικός κόσμος της Πρωτεύουσας ευρίσκεται εις συναγερμόν διά την σημερινήν συγκέντρωσιν την οποίαν διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τας βαναυσότητας των αστυνομικών οργάνων εναντίον των φοιτητών κατά τη διάρκεια των προσφάτων συγκεντρώσεων, καθώς και διά την "υπεράσπισιν των καταλυθεισών ελευθεριών και την παραβίασιν του πανεπιστημιακού ασύλου"». («ΤΑ ΝΕΑ»)

1 σχόλιο:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Από Σεπτέμβρη ξανά από ότι φαίνεται.